miércoles, 2 de febrero de 2011

LOS FIRMANTES DEL ACUERDO NaBai 2011 DECIDEN COMENZAR A TRABAJAR SIN EA, "SALVO QUE RECTIFIQUE EN TIEMPO Y FORMA"

Pello agurgarria,

Urtarrilaren 28an, Aralarrek, EAJ-PNVk eta independenteek NAFARROA BAI koalizioa 2011-2015 epealdirako udal eta foru hauteskundeei begira berriz eratzeko agiria izenpetu genuen; agiri hau ez zuen Eusko Alkartasunaren ordezkaritzak izenpetu, bere Aberri Batzarrak erabakia hartu arte itxaron behar zuelako.

Ezin da bestela izan, eta errespetatu egingo zen batzar horrek hartutako erabakia; baina, aipatu agiria izenpetzearen inguruko berariazko erabaki zehatzik hartu ez dela kontuan hartuta- baina adierazi egin direlarik Nafarroan EAk Batasunarekin izenpetutako akordio estrategikoak mantentzeko borondatea eta Batasuna Nafarroa Bai koalizioan sartzeko berariazko nahia- hauteskundeak prestatzeko eta egitasmoak eta zerrendak osatzen hasteko lanari berehala hasiera emateko erabakiaren berri ematen diogu.

Eusko Alkartasunaren barruan, denboraz eta formaz agiri hori izenpetzeko erabakia hartzen baldin bada, koalizio barruko presentzia gauzatuko da alderdi guztiek onartutako Antolakuntza, Politika eta Egitasmo oinarrietan ezarritako terminoen arabera.

Eusko Alkartasunak bestelako alderdi batekin hitzartutako akordioetan sartzeko ustezko saiakeraren inguruan eginiko interpretazioei dagokienez, azaldu behar dugu hau ez dela inoiz bilatu eta koalizioa eratzeko testuan bertan ondo egiaztatuta geratzen da errekerimendua esklusiboki dela Nafarroaren lurralderako, eta koalizioari eta etorkizuneko boto-emaileei zor zaien errespetua gorderik. Azken finean, legegintzaldi osorako legebiltzar eta udal taldeekiko konpromisoarekin.

Amaitzeko, adierazi behar dugu ez dugula egoki ikusten, izandako ezbaiak EAren alderdikideei Batasunarekiko izenpetutako akordioak Nafarroa Bai koalizioaren aldetik Eusko Alkartasunaren subiranotasuna auzitan jarri delako balizko eta gezurrezko baieztapenaren babespean aurkezteko erabili izana .


Pamplona, 02 de febrero de 2011

Estimado Pello,

El pasado viernes 28 de enero los partidos Aralar y EAJ-PNV e independientes suscribimos un documento fundacional para la reedición de la coalición NAFARROA BAI ante las elecciones forales y municipales para el periodo 2011-2015, documento que la representación de Eusko Alkartasuna no suscribió, a la espera de la decisión a adoptar por su Asamblea Nacional.

Respetando, como no podía ser de otra forma, las decisiones que soberanamente ha adoptado dicha asamblea, y a la vista de que en la misma no se ha tomado postura expresa respecto a la firma del mencionado documento -pero sí se manifiesta el mantenimiento en el ámbito de Navarra de los acuerdos estratégicos suscritos por EA con Batasuna y añadiendo el deseo expreso de incorporación de Batasuna a Nafarroa Bai- le trasladamos nuestra decisión de dar comienzo de manera inmediata a los trabajos de preparación de las elecciones y conformación de los programas y listas correspondientes.

En el supuesto de que en tiempo y forma Eusko Alkartasuna decida suscribir ese documento, se hará efectiva vuestra presencia en la coalición en los términos ya establecidos en las Bases Organizativas, Políticas y Programáticas, efectivamente ya aceptadas por todas las partes.

Con respecto a las interpretaciones realizadas en torno a un supuesto intento de interferir en los pactos de Eusko Alkartasuna con cualquier otra formación, señalar que no solo no se ha pretendido esto en ningún momento, sino que en el texto fundacional queda bien acreditado que el requerimiento se refiere exclusivamente, y en el ámbito de Navarra, al respeto y el compromiso que la coalición y sus futuros votantes se merecen. En definitiva, de compromiso para con los grupos parlamentario y municipales durante la legislatura.

Por último señalar que no es de recibo utilizar las diferencias habidas para presentar a la militancia de EA los acuerdos firmados con Batasuna bajo el paraguas de un supuesto e incierto cuestionamiento de Nafarroa Bai a la soberanía de Eusko Alkartasuna.

No hay comentarios: