viernes, 26 de agosto de 2011

ZABALTZEN NACERÁ COMO ASOCIACIÓN EL 1 DE SEPTIEMBRE EN BURLADA

BATZARREA

Irailak 1, osteguna ; 18’30 etan

Burlatako Udal Jauregian

BATZARREAREN GAI-ZERRENDA:

1- Harrera

2- Zabaltzen Elkartearen aurkezpena: Helburuak eta egitura zehaztu;;

Estatutuak eztabaidatu eta onetsi

3- Zuzendaritza Batzorderako kideak aurkeztu eta aukeratu

4- Deialdiarekin batera bidali den testua irarkurri eta onetsi

5- Une politikoari dagokion eztabaida politikoa

6- Oharrak eta galderak

7- Agurra

Bi helburu nagusi nabarmendu nahi dizkizuegu: Deialdiaren hedapen sendo bat lortzea nabaizaleen artean, eta batzarraren haserako zentsoa ahalik eta zabalena izan dadin lortzea.

Horrenbestez, biziki eskatzen dizuegu batzarrera etor zaitezten ezezik, honako informazio hau egokitzat hartzen duzuen edonori jakinarazi diezaiozuen, batzarra irekia baita.


ASAMBLEA

Día: 1 de septiembre

Lugar: Palacio Municipal de Burlada

Hora: 18,30

Orden del día de la asamblea:

1.- Saludos.

2.- Presentación de Zabaltzen definición de objetivos, estructura. Debate y aprobación de los estatutos.

3.- Propuesta y elección de las personas que van a ocupar los cargos de la Junta Directiva.

4.- Lectura y aprobación del texto que se ha enviado junto con la convocatoria.

5.- Espacio para el debate político.

6.- Ruegos y preguntas.

7.- Despedida.

IMPORTANTE: En este momento hay dos aspectos fundamentales: conseguir la mayor difusión posible entre los nabaizales y que el censo de inicio de la asociación sea numeroso.

Por ello te pedimos encarecidamente que acudas a la asamblea y que transmitas esta información a la gente que consideres oportuno, porque esta Asamblea es abierta.

No hay comentarios: