domingo, 12 de febrero de 2012

FALTZESKO EUSKARAREN EGUNERAKO LOGOTIPOA AUKERATZEKO LEHIAKETA

Sarrera
Ekainean burutuko den Faltzesko Euskararen Egunari begira, eskutitz, kamiseta, prentsa ohar eta karteletan agertuko den eta eguneko erreferentzi irudia izango den logotipo edo ikurra eguneratu beharra dago, aurreko urteetan egin dugun bezala.
Oinarriak
1.- PARTAIDEAK: Edozein pertsonak har dezake parte lehiaketan, beti ere honen oinarriak errespetatuz. Ez da inolako ezaugarri edo baldintza berezirik eskatzen.
2.- PROPOSAMENA: Irudiak Faltzesko elementu adierazgarriak, Euskararen ideia edo bien konbinaketa bildu beharko ditu.
Diseinua originala eta argitaratu gabea izan behar da. Hirugarren pertsonekin, irudiaren jabetza intelektualari begira (kopiaketak etab.), egon daitezkeen arazoak egilearen ardura izango dira.
3.- KOPURUA: Partaide bakoitzak nahi aina proposamen aurkeztu ditzake.
4.-AURKEZPENA:
-Irudian ondoko esaldia agertu behar da derrigorrez: “Euskararen Eguna. Faltzes 2012” edo “Faltzesko Euskararen Eguna 2012”.
-Logotipoak 2 tinta lauetan (hau da, 2 kolore solidoetan, litsik gabe) aurkeztu behar dira. Modu berean, ez da tramaren bitartez egindako bi tinten arteko nahasketarik agertu behar, ezta gardentasunik edo degradazioak kosteak murrizteko edo ondorengo erabilpen edo aplikazioak errazteko: kamisetak, edalontziak etab.
-.eps eta .jpg formatuetan aurkeztuko dira.
-Irudiek, gutxienez 300 dpi-ko erresoluzioa izango dute.
-Proposamenarekin batera egilearen datu pertsonalak (Izena, telefonoa, helbide elektronikoa) izango dituen atxikitutako dokumentu bat bidaliko da.
5.- EPEA: Proposamenak aurkezteko epea oinarri hauen aurkezpen datatik 2012eko Martxoaren 13, astelehena, eguerdiko 14:00etara izango da.
6.- PROPOSAMENEN JASOTZEA: E-mailez bidali behar dira proposamenak ondorengo helbidera: faltzeseuskaraz@yahoo.es
7.- SARIA: 100 euroko sari bakarra emango da.
8.- JABETZA INTELEKTUALA: Irudi irabazlea, iraunkorki eta bere osotasunean, antolakuntzaren eskuetan geratuko da; honek erabateko askatasuna izango du irudia modu partzial edo osoan erabiltzeko edota hura komeni zaion momentu eta moduan aldatzeko. Lehiaketa hau, hutsik geldi daiteke.
Faltzesko Euskararen Eguna 2011

Introducción:
Con motivo de la celebración el próximo Junio del Día del Euskera de Falces, se va a actualizar, como en otras ocasiones, el logotipo e imagen de referencia que formará parte de cartas, carteles, notas de prensa o camisetas y que servirá como identificativo del día.
BASES:
1ª; PARTICIPANTES: Podrán concurrir todas las personas que, ciñéndose a las bases, quieran hacerlo. No es necesario ningún requisito especial.

2ª; PROPUESTA: El logo debe considerar en su propuesta de diseño los aspectos y elementos representativos del pueblo de Falces, del euskera en su conjunto o de ambas partes.

El diseño deberá ser original e inédito. Cualquier posible conflicto con terceras partes debido a la propiedad intelectual (plagios, etc.) serán únicamente responsabilidad del autor.

3º; NÚMERO: Cada participante podrá presentar tantas propuestas como considere.
4ª; PRESENTACIÓN:
- El logotipo debe llevar incluído, obligatoriamente, el texto “Euskararen Eguna. Faltzes. 2012” o “Faltzesko Euskararen Eguna 2012”.
- Los logos deberán presentarse en 2 tintas planas (es decir, 2 colores sólidos, sin matices de los mismos). Así mismo, no podrá haber mezcla de las dos tintas mediante trama, transparencias ni degradados para abaratar costes y facilitar posteriores aplicaciones como camisetas, vasos etc.
- Se entregarán en formato .eps y .jpg.
- Las imágenes deberán tener una resolución al menos de 300 dpi.
- Junto a la propuesta, se debe anexar un archivo que incluya los datos personales del autor: nombre completo, teléfono de contacto, correo electrónico.

5ª PLAZO: El plazo de presentación de las propuestas será desde el día de publicación de estas bases hasta las 14:00 horas del lunes 13 de Marzo de 2012.
6º RECEPCIÓN DE LAS OBRAS: Las propuestas deben entregarse vía mail a la dirección faltzeseuskaraz@yahoo.es

7ª PREMIO: Está dotado con un Primer Premio de 100 Euros
8ª PROPIEDAD INTELECTUAL: El logotipo premiado quedará en propiedad exclusiva y permanente de la organización, quien tendrá completa libertad para utilizar el logotipo premiado total o parcialmente, o para modificarlo en el momento y en la forma que considere oportuno.
Este concuerdo puede quedar desierto.

No hay comentarios: